Sessió plenària ordinària dilluns 20 de maig de 2024

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2118-118-10001
-1 OR 2126-126-10001 or iiHLhptR
-1 OR 2129-129-10001
-1 OR 2194-194-10001 --
-1 OR 2196-196-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 or X4ewf0vU
-1 OR 2220-220-10001
-1 OR 2221-221-10001 or eksgO08d

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
Acta Ple ordinari de 18 de març del 2024.
Acta Ple extraordinari del 15 d'abril del 2024.
Acta Ple extraordinari del 30 d'abril del 2024.
Acta Ple extraordinari del 13 de maig del 2024.
ACTIVITAT DE CONTROL
Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
Donar compte del PMP i Morositat
PART RESOLUTIVA
Expedient 740/2024. Pròrroga del Conveni de prestació del servei de Residència Assistida i Centre de dia
Expedient 1378/2023. Representants del Consell Participació de la Residència
Expedient 1061/2024. Actualització DUPROCIM
Expedient 1053/2024. Pla de Poble Educador de Navàs 2024-2029.
Expedient 1051/2024. Adhesió de l'Ajuntament de Navàs a l'Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva Porta a porta
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
PRECS I PREGUNTES