Sessió plenària Extraordinària i urgent dilluns 18 de desembre de 2023

Durada: 00:55:05
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2118-118-10001
-1 OR 2126-126-10001 or iiHLhptR
-1 OR 2129-129-10001
-1 OR 2194-194-10001 --
-1 OR 2196-196-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 or X4ewf0vU
-1 OR 2220-220-10001
-1 OR 2221-221-10001 or eksgO08d
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A.1 Ratificació de la urgència de la convocatòria
  00:03:54 3 Intervencions
A.2 Expedient 1661/2023. Compte General de l'exercici econòmic de 2022
  00:05:06 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:55:06 Sense intervencions