Sessió plenària Extraordinària i urgent dilluns 18 de desembre de 2023

Durada: 00:55:05
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
tasa enterrament
tasa incineracio
tassa incineracio
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A.1 Ratificació de la urgència de la convocatòria
  00:03:54 3 Intervencions
A.2 Expedient 1661/2023. Compte General de l'exercici econòmic de 2022
  00:05:06 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:55:06 Sense intervencions