Sessió plenària ordinària dilluns 20 de novembre de 2023

Durada: 02:29:08
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2118-118-10001
-1 OR 2126-126-10001 or iiHLhptR
-1 OR 2129-129-10001
-1 OR 2194-194-10001 --
-1 OR 2196-196-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 or X4ewf0vU
-1 OR 2220-220-10001
-1 OR 2221-221-10001 or eksgO08d
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 4 Intervencions
C ACTIVITAT DE CONTROL
  00:04:03 1 Intervenció
1 Expedient 2153/2023. Càrrecs Públics (Nomenament o Cessament)
  00:04:06 5 Intervencions
2 Expedient 2084/2023. Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació del'exercici 2022
  00:04:46 8 Intervencions
B PART RESOLUTIVA
  00:19:44 Sense intervencions
3 Expedient 2085/2023. Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a les liquidacions i rebuts de l'exercici 2022
  00:19:44 9 Intervencions
4 Expedient 2062/2023. Mesures per Garantir la Seguretat Pública. Actualització DUPROCIM (document 1 i 6)
  00:32:47 9 Intervencions
5 Expedient 2413/2022. Cessió gratuïta de Bé a favor de la Generalitat de Catalunya
  00:37:58 12 Intervencions
D ASSUMPTES SOBREVINGUTS
  00:54:43 52 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:29:09 Sense intervencions