Sesión Plenaria - Extraordinaria, lunes 30 de octubre de 2023

Duración:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
tasa enterrament
tasa incineracio
tassa incineracio

No hay ninguna coincidencia para su búsqueda

Expedient 1862/2023. Calendari d'obertura d'establiments comercials en dies festius 2024-2025.
Expedient 2001/2023. Aprovació retribucions del personal de l'Ajuntament de Navàs d'acord amb la resolució de 4 d'octubre de 2023 de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.
Expedient 1920/2023. Aprovació i modificació d'Ordenances Fiscals reguladores 2024 - Impostos
Expedient 2014/2023. Aprovació i modificació d'Ordenances Fiscals reguladores 2024 - Taxes