Sessió plenària Extraordinària dissabte 17 de juny de 2023

Durada: 00:56:38
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2118-118-10001
-1 OR 2126-126-10001 or iiHLhptR
-1 OR 2129-129-10001
-1 OR 2194-194-10001 --
-1 OR 2196-196-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 or X4ewf0vU
-1 OR 2220-220-10001
-1 OR 2221-221-10001 or eksgO08d
1 Constitució de la nova corporació municipal i elecció de l'alcalde
  00:03:36 3 Intervencions
1. 1 Constitució de la Mesa d'Edat
  00:14:06 2 Intervencions
1.2 Acreditació dels regidors i regidores electes davant la Mesa d'Edat
  00:15:34 Sense intervencions
1.3 Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament de la Constitució
  00:15:36 39 Intervencions
1.4 Declaració de constitució de la corporació
  00:22:58 1 Intervenció
1.5 Elecció de l'alcalde o de l'alcaldessa del municipi
  00:23:18 29 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:56:39 Sense intervencions